TRACK RECORD

Projecten / Bereikte resultaten

Advići heeft voor diverse opdrachtgevers, al dan niet met collega business consultants & business controllers, aan uiteenlopende veranderingsprojecten meegewerkt en de volgende resultaten bereikt.

Ontwikkelen van strategie

 • Verkenning strategische opties voor Nederlandse schoonmaak- en uitzendorganisatie;
 • Het opstellen van ondernemingsplannen voor Nederlandse luchtvaartmaatschappij;
 • Het ontwikkelen van missie, visie en strategie, doelstellingen, afgeleide actieplannen en de blauwdruk voor programmamanagement;
 • Het opstellen van strategiekaarten, doelstellingen & initiatieven;
 • Het opstellen van strategie scenario's en evalueren op financiële haalbaarheid.

Ontwerp bedrijfsmodellen, bedrijfseconomisch onderzoek en evaluatie

 • Onderzoek van buitenlandse markten en marktpartijen en selectie van acquisitiekandidaten;
 • Inrichting business model Franse lage kosten luchtvaartmaatschappij;
 • Ontwerp business model Nederlandse lage kosten luchtvaartmaatschappij; 
 • Evaluatie van lijndienstenroutes op marktgroei, marktpositie en rendement;
 • Evaluatie en rendementsvaststelling van een lijndiensten meer-klasse systeem;
 • Evaluatie van buitenlandse charteractiviteiten op marktpositie, rendement en levensvatbaarheid.

Bedrijfscalculaties en Business cases

 • Financiële doorrekening van diverse vlootvernieuwingsprogramma's inclusief impact op resultaten, balans en cash flow;
 • Business case uitvoeringsorganisatie pensioenen;
 • Ontwerp en invoering van benchmarking; 
 • Invoering concept “Economic Value Added” en "Weighted Average Cost Of Capital";
 • Financieel modelleren en vergelijken van vliegtuigtypen; 
 • Ontwikkelen bedrijfseconomische modellen voor reisorganisatie ten behoeve vaststellen rentabiliteit van individuele reisbureaus en touroperating businesses.

Organisatorische veranderingen

 • Herontwerp en inrichting van organisatieonderdelen;
 • Evaluatie in- en uitbesteding van incassoafdeling pensioenbeheermaatschappij;
 • Ontwerp en implementatie account management centrale incasso-organisatie;
 • Begeleiding project- en programmamanagement;
 • Ontwerp en invoering organisatorisch kader / 7S model;
 • Herinrichting financiële organisatie;
 • Financiële doorlichting van de organisatie.

Financial & Business Control

 • Ontwerp en invoering van Performance Management en de Business Balanced Scorecard;
 • Herontwerp Management Accounting rapportages;
 • Herontwerp budgetteringssysteem;
 • Herontwerp Planning & Controlcyclus;
 • Ontwerp en implementatie van jaarverslaggeving;
 • Ontwerp en implementatie van Sarbanes Oxley;
 • Implementatie van IFRS;
 • Ontwerp en implementatie van Fast Close.