Management Control

Support

Advići coacht, begeleidt en adviseert ondernemers, bestuurders en managers van uiteenlopende bedrijven en instellingen. Hierbij ligt focus van de dienstverlening op de planning & control instrumenten die ingezet kunnen worden om de resultaten te verhogen en de besturing te verbeteren.

 

Advići helpt onder andere bij het:

  • opstellen van ondernemings- en business plannen, inclusief het doorrekenenen ervan
  • toetsen van missie aan de hand van strategy maps of balanced scorecards
  • toetsen van rentabiliteit van de onderneming, producten of onderdelen
  • opstellen van offertes, de voorcalculaties en de eventuele nacalculaties
  • verzorgen van presentaties voor besluitvormende organen, zoals bijvoorbeeld raden van commissarissen, toezichthouders, financiers en management boards
  • verzorgen van een kritische blik (audit) op bestaande plannen, analyses, rapportages en andere documenten van de organisatie
  • inrichten van de planning & control cyclus al dan niet inclusief rapportages, scorecards, kostenallocaties en desgewenst performance management

De werkwijze van Advići is betrokken, loyaal, nieuwsgierig, objectief kritisch en autonoom. Advići werkt structurerend en inventief. Desgewenst kan doorverwezen worden naar andere specialisten of interim managers. 

 

Werkwijze

In eerste instantie vindt vrijblijvend een kennsimaking plaats en zal de probleemstelling helder moeten worden. Daarna stelt Advići een aanpak voor, eveneens vrijblijvend.

 

Afhankelijk van de wensen van de klant zal de dienstverlening vervolgens kunnen bestaan uit inventarisatie van het bestaande planning & control instrumentarium zoals bijvoorbeeld budgetten, plannen, rapportages en analyses. Aanvullend kunnen verbetervoorstellen, adviesgesprekken of (her)ontwerp van planning & control instrumenten opgesteld worden. Het door Advići zelf opstellen van planning & control documenten behoort eveneens tot de mogelijkheden.