PROFIEL

Visie

Het besturen van organisaties wordt steeds complexer. Dit is onder meer het gevolg van snelle maatschappelijke en technologische veranderingen, toenemende globalisering en van een groeiend aantal fusies en overnames. Daarnaast moeten bedrijven en instanties ook meer en meer verantwoording afleggen aan de maatschappij, aandeelhouders en andere stakeholders.

Advići speelt op deze ontwikkelingen in met een breed aanbod van bedrijfskundige en financiële activiteiten op consultancy- of support & interimbasis die deze organisaties in staat stellen zich aan de veranderende omstandigheden aan te passen, hun doelstellingen te bereiken en daarover te rapporteren.

Missie

Advići is een onafhankelijk, zelfstandig adviesbureau dat opdrachten uitvoert inzake bedrijfskundige en financiële vraagstukken voor bedrijven, instellingen en overheidsinstanties. Bestuurders, toezichthouders en overige stakeholders van de opdrachtgevers worden in hun besluitvormingsproces begeleid door middel van analyse, objectivering, beeldvorming, beoordeling en adviezen. Dat levert vaak verfrissende nieuwe inzichten op. De werkzaamheden van Advići creëren duurzame toegevoegde waarde en dragen daarmee bij aan het succesvol zijn en blijven van haar opdrachtgevers. 

Advići draagt daarnaast bij aan verdere ontwikkelingen van het vak bedrijfskunde.

Waarden

Ondernemerschap, vakmanschap en betrokkenheid staan hoog in het vaandel van Advići.

Goed ondernemerschap staat ervoor garant, dat de opdrachtgevers van Advići verzekerd kunnen zijn van een vernieuwende, inventieve en creatieve instelling. Met en voor u is Advići gericht op resultaat, continuïteit en ontwikkeling van nieuwe kansen.
 
Ons vakmanschapschap brengt mee, dat de opdrachtgevers van Advići als vanzelfsprekend kunnen vanzelfsprekend rekenen op helikopterkwaliteit en integer zijn. Maar ook weet u zich verzekerd van volledigheid, juistheid, onberispelijkheid en van de hoge kwaliteit van de activiteiten van Advići.

Door onze werkwijze en mentaliteit is Advići betrokken bij de opdrachtgevers. Ditzelfde commitment dat wij u geven, vraagt Advići.net in onze samenwerking ook van u. Dat levert verrassende verdieping en kansrijke inzichten op.